Kontakta mig

oscar.oscarpt@gmail.com
0737-05 64 77

Återkopplar inom 24 timmar

Personlig tränare

Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar den fysiska kapaciteten. Träning leder till att hälsan förbättras, risken att drabbas av diabetes samt hjärt- & kärlsjukdomar minskar. Dessutom minskar risken för överbelastningsskador vilket är vanligt förekommande i dagens samhälle där många arbeten är monotona. Livsstil och hälsa har ett starkt samband vad gäller ett ökat välbefinnande.

Skräddarsy träningen

Med en sund kosthållning och regelbunden träning som är varierad får du en friskare kropp fylld med energi och livsglädje. Med personlig träning utgår jag från den enskilda individens förutsättningar och livssituation. Oavsett om målsättningen är att bli smärtfri, förbereda dig för golfsäsongen eller komma i ditt livs form har ingen betydelse. Mitt åtagande är att ta dig till ditt livs mål. Syftet är att efter dina behov och förutsättningar skräddarsy kost och träningsprogram för att skapa en optimal, varaktig och livslång förändring. Meningen är att du med min hjälp ska finna en väg som passar just dig.

Skapa motivation genom förståelse

Träningen är baserad på anatomiska, biomekaniska och fysiologiska grunder för att ge dig en säker, korrekt och kvalitativ träning. Mitt mål är att öka individens förståelse för vad som påverkar vår hälsa, oavsett om det gäller den mentala eller fysiska. En ökad förståelse och kunskap inom detta område skapar motivation till förändring.

Investera i dig själv och ta del av mina erfarenheter och kunskaper som tillsammans med din vilja får dig att förbättra hälsan för framtidens utmaningar!